Контакти

Основно училище Димитър Благоев

Село Осиково, Община Девин
обл. Смолян

GSM: 0879444690, 0888429423

Документи

Бюджет

Бюджет за делигираните държавни дейности за 2019 година

Бюджетни разходи за делигираните държавни дейности към 31.10.2019 година

---------------------------

Бюджет за делигираните държавни дейности за 2020 година

Бюджетни разходи за делигираните държавни дейности към 31.01.2020 година

---------------------------

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА