Контакти

Основно училище Димитър Благоев

Село Осиково, Община Девин
обл. Смолян

GSM: 0879444690, 0888429423

Колектив

Педагогически персонал за учебната 2019/2020 година

1. Маруся Давидова Шуменска – Директор
2. Емилия Здравкова Бошнакова – Старши учител / I–IV клас /
3. Милка Младенова Бодурова – Старши учител / I–IV клас /

Непедагогически персонал

Административен:

1. Милка Бойкова Митева – Счетоводител

Обслужващ:

1. Катя Каменова Каменова – Домакин-хигиенист